Ceník služeb

 Základní služby

 Půjčování knih a časopisů

 zdarma

 Přístup na Internet

 zdarma

 Manipulační poplatek spojený s registrací

 Registrační poplatek - dospělí

 20.- Kč

 Registrační poplatek děti do 16 let

 10.- Kč

 Poplatky z prodlení - upomínky

 1. upomínka

 Dospělí 10.- Kč

 Děti         5.- Kč

 2. upomínka

 Dospělí 20.- Kč

 Děti      10.- Kč

 3. upomínka

 Dospělí 30.- Kč

 Děti       20 .- Kč

 Upomínací dopis

 Dospělí 60.- Kč

 Děti       50.- Kč

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.